Fellesmesser for Kirkens hyrder: For grunnleggere av nye Kirker (8)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

8. For grunnleggere av nye Kirker

Inngangsvers

Jes 59, 21; 56, 7

Mine ord som jeg har lagt i din munn, skal ikke vike fra deg, og dine gaver på mitt alter skal være meg til behag.

Kirkebønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, du opplyste våre fedre ved ilden salige N.'s forkynnelse. Hjelp oss å vise i vår gjerning den tro vi bekjenner med vår munn. Ved vår Herre…

Eller:
Herre, vår Gud, se til ditt folk, som av din salige (biskop) N. mottok sannhetens ord og livets brød. Du som vekket oss til troen gjennom hans arbeide, tenn i oss din kjærlighet på hans forbønn. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:

L: For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden.

L: For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling.

L: Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp.

L: For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning.

Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Allmektige Gud, se i nåde til ditt folks offer på denne minnedag for den salige N., og velsign oss med dine rike gaver. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Mark 10,45

Menneskesønnen er kommet
for å gi sitt liv som løsepenge for de mange.

Slutningsbønn

Herre, på denne fest for den salige N. har vi mottatt pantet på vår gjenløsning. Vi ber deg: La det bli oss til hjelp i dette liv og føre oss til evig herlighet. Ved Kristus, vår Herre.