Oppstanden er den Herre Krist (LH482)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk
    Tekst: Surrexit Christus hodie, 1300-t / N.F.S. Grundtvig 1843    Melodi: 1300-t / Bøhmiske brødre 1531
Oppstanden er den Herre Krist

1Oppstanden er den Herre Krist! / Halleluja! Halleluja! / All verdens trøst er han for visst. / Halleluja! Halleluja!

2På graven lå en kjempesten, Halleluja! Halleluja! / den veltet bort en engel ren. Halleluja! Halleluja!

3Der kom til graven kvinner tre, Halleluja! Halleluja! / Guds engel klar de fikk å se. Halleluja! Halleluja!

4Som morgenlerkens var hans røst, Halleluja! Halleluja! / og hvert hans ord en himmelsk trøst. Halleluja! Halleluja!

5I kvinner som så bange stå, Halleluja! Halleluja! / i denne grav vår Frelser lå. Halleluja! Halleluja!

6Men han stod opp i stråledrakt, Halleluja! Halleluja! / lys levende, som han har sagt. Halleluja! Halleluja!

7Som solen klar og morgenrød, Halleluja! Halleluja! / stod Jesus opp av jordens skjød. Halleluja! Halleluja!

8Som han oppstod, skal vi oppstå, Halleluja! Halleluja! / og fare til ham i det blå. Halleluja! Halleluja!