Fellesmesser for hellige menn og kvinner: For munker og nonner (7)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

7. For munker og nonner

Inngangsvers

Sal 16 (15), 5-6

Herren er min arvedel, mitt beger.
Min arv ligger trygt i dine hender.
Min jord ble meg tilmålt på fagre enger.
Jeg gleder meg over min arv.

Kirkebønn

Allmektige Gud, du gav den salige N. nåde til å holde fast ved sitt løfte om å følge Kristus i fattigdom og ydmykhet. Hjelp oss på hans/hennes forbønn å forbli tro mot vårt kall, så vi når frem til den fullkommenhet du har vist oss i din Sønn, han som lever og råder…

Eller (for en abbed):
Herre, du som i den salige abbed N. har vist oss et bilde på evangelisk fullkommenhet, gi oss under denne verdens skiftende kår med hele vårt hjerte å holde fast ved det evige mål. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære brødre og søstre i Kristus. Vi er kalt til gjennom et hellig liv å bære frem et godt budskap om Gud. La oss be om nåde til å følge dette vårt kall:

L: At vi kristne i vårt forsøk på å etterfølge Kristus
må få hjelp ved den hellige (salige) N.s (og den hellige (salige) N.s) forbilde
og på hans (hennes, deres) forbønn.

L: At også staten og samfunnet ellers
må bli velsignet ved hellige menneskers liv og bønn.

L: For de syke og andre lidende,
om legedom og oppreisning
ved minnet om den hellige (salige) N. (og den hellige (salige) N.).

L: Om hellighet forbundet med klokskap og innsatsvilje,
også i vår menighet (vårt fellesskap).

Hellige Gud, himmelske Far,
du som helliget N. (og N.) til velsignelse for oss,
ta på hans (hennes, deres) forbønn imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Barmhjertige Gud, i den salige N. lot du det gamle menneske dø og gjenskapte ham i ditt bilde. Ikle oss den samme rettferd og hellighet, så vi verdig kan bringe deg vårt sonoffer. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Kfr. Matt 19,27-29

Sannelig sier jeg: Dere som har forlatt alt og fulgt meg, skal få hundrefold igjen, og det evige liv i eie.

Slutningsbønn

Allmektige Gud, gi at vi som får del i din kraft ved dette sakrament, må lære av den salige N. å søke deg over alle ting, så vi allerede her på jorden står frem som en ny skapning i Kristus, han som lever og råder fra evighet til evighet.