Fellesmesser for hellige jomfruer (1)

Fra Liturgisk ressursbank
Hopp til: navigasjon, søk

Inngangsvers

Dette er en klok jomfru,
en av de vise som gikk Kristus imøte med tent lampe.

Kirkebønn

Barmhjertige Gud, vår frelse, bønnhør oss som gledes ved minnet om den hellige jomfru N. Gi at hun må lære oss å leve i gudsfrykt og kjærlighet. Ved vår Herre…

Forbønner

Forbønnsforslag

Kjære søstre og brødre i Kristus! Allerede i Johannes' åpenbaring blir jomfruene løftet frem som bilde på dem som har vært absolutt tro mot Kristus. La oss når vi nå minnes den salige jomfru N., be om å få visdom og styrke til å ta vare på troskapen mot Kristus:

L: For våre søstre og brødre rundt om i verden
som strever med å bevare sin kristne tro ubesudlet,
at de ved den salige N.s forbilde og på hennes forbønn
må forbli trofaste i deres forsett.

L: For våre verdslige maktutøvere og opinionspåvirkere,
at de må støtte et sunt og riktig forhold til familie, seksualitet og troskap,
og at de må verdsette noens totale vielse til Kristus.

L: For folk som føler seg ensomme og forlatte,
at livet må få god mening og bli rikt
når de minnes den salige N.

L: For dem som ved vigsel har gått inn i den særskilte jomfrustand,
at de må finne en rett plass i det kirkelige fellesskap.

Himmelske Far,
du gav den salige N. nåde til å holde fast ved sitt jomfruelige liv.
Se til oss og gi oss å følge i hennes gode fotspor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn over offergavene

Iden salige N. priser vi din storhet, Herre, og vi bønnfaller deg: Du som så i nåde til hennes vitnesbyrd, ta imot vår tjeneste ved dette offer. Ved Kristus, vår Herre.

Kommunionsvers

Matt 25,6

Se, brudgommen kommer! Gå Kristus Herren imøte!

Slutningsbønn

Herre, vår Gud, du som har gitt oss del i livets brød, gi at vi, lik den salige N., bærer Jesu lidelse og død i vårt legeme, så vi streber etter å leve for deg alene. Ved Kristus, vår Herre.